Explanations of repression by a minority of the majority - a research programme
Person photo Prof Torbjörn Tännsjö
Practical Philosophy (Department of Philosophy)

Funding source: Swedish Research Council - Vetenskapsr├ądet (VR)
Period: 1/1/07 - 12/31/09
Funding: 2412000 SEK
Description:
Varför gör inte slaven uppror? Wilhelm Reich har konstaterat: "Vad som kräver en förklaring är inte det faktum att den som är hungrig stjäl eller det faktum att den som är utsugen strejkar, utan det faktum att majoriteten bland dem som är hungriga inte stjäl och majoriteten bland dem som är utsugna inte strejkar." (The Mass Psychology of Fascism, s. 53, min övers.). Olika marxister har försökt tillhandahålla förklaringen. De hänvisar till ideologins roll. Ideologimodellen har utmanats av "koordinationsmodellen". Den har sina rötter i "rational choice"-skolan. Vad som präglar denna skola är dess metod. Sociala skeenden ska förklaras som avsedda eller icke avsedda konsekvenser av individers rationella handlande. Enligt koordinationsteorin kan minoriteten hålla majoriteten i skick utan bedrägeri. Även om majoriteten förstår att den är förtryckt förmår den inte gör något åt sin situation. Minoriteten kan effektivt hindra majoriteten från att koordinera sitt motstånd. I forskningsprojektet ska de två modellerna granskas närmare. Torbjörn Tännsjö ska koncentrera sig på frågan hur det är möjligt för den härskande minoriteten att upprätthålla falska föreställningar, som gynnar dess position men missgynnar dem som är förtryckta. Forskningsstuderanden Niklas Olsson-Yaouzis, ska granska koordinationsmodellen från en spelteoretisk utgångspunkt, för att utröna hur den kan nyanseras och utvecklas.
  
Research fields (1)
  
Philosophy