Distinguishing Arctic CH4 Sources to the Atmosphere Using Inverse Analysis of High Frequency CH4, 13CH4 and CH3D Measurements: IZOMET-FS
Person photo Prof Patrick Crill
Department of Geological Sciences

Funding source: Swedish Research Council - Vetenskapsr├ądet (VR)
Period: 1/1/15 - 12/31/17
Funding: 3843629 SEK
Description:
Den pågående globala uppvärmningen förväntas bli mer omfattande i arktiska regioner än på andra ställen i världen. Metan (CH4), den näst viktigaste växthusgasen i atmosfären, har potentiellt stora men också osäkra källor i Arktis. Det är viktigt att dels minska osäkerheterna för de totala arktiska CH4-emissionerna, och dels att bättre fastställa bidragen från olika processer och miljöer (t.ex. våtmarker, sjöar och andra inlandsvatten, antropogena bidrag). Atmosfäriska mätningar av fördelningen av stabila isotoper möjliggör att bidragen från dessa processer/miljöer kan uppskattas bättre. Projektet iZomet-fs syftar till att förbättra vår kunskap om den arktiska CH4-budgeten. iZomet kombinerar 1) innovativa kontinuerliga mätningar av stabila CH4-isotoper samt andra atmosfäriska mätningar, 2) ett förbättrat emissionsscenario, och 3) en av de främsta modellerna för att uppskatta emissioner och fördelning av källor för CH4 via atmosfärisk inversion. Vi kommer att testa och etablera en Quantum Cascade Laser (QCL) spektrometer för kontinuerliga mätningar av 12CH4, 13CH4 and CH3D med hög precision under minst två år vid Zeppelin, en forskningsstation på Svalbard. Parallellt kommer vi att utveckla ett förbättrat emissionsscenario baserat på klassificering av olika typer av våtmarkers areor och öppna vattenytor i Arktis. Insamlade data kommer att analyseras i en inversionsmodell som är kopplad till det nya emissionsscenariet, för att fastställa möjligheterna att via stabila metanisotoper förbättra kunskapen om källfördelning och reglering av CH4-flöden i Arktis.
  
Research fields (1)
  
Geological Sciences