Institute for Interpreting and Translation Studies
Head of unit:  Dr Ingrid Almqvist
Phone: +468162000
Fax: +468161396
Website: http://www.tolk.su.se
Address:  
Universitetsvägen 10 F, plan 6
106 91 Stockholm
Sweden

  
Contracts (3)
Researchers (10)
 
Qualitas: Ensuring LIT Quality through Testing and Certification
Period: 12/1/12 - 11/30/14
The Qualitas Project complements and furthers the work done on previous EU projects. Its main objective is to enhance the ability of Member States to ensure reliable interpreting services to the legal system. This can best be achieved by providing the correct tools to adequately identify ...
Translation as the Meetingpoint of Literary Peripheries - Conditions for Caribbean Literature in Swedish
Period: 1/1/13 - 12/31/14
Är du fri att läsa vad du vill, lille vän? När man studerar titlarna i de större svenska förlagens kataloger slås man av hur totalt dominerande det engelska språket är för den översatta litteraturen och hur ensidigt utbudet är vad gäller genrer. Allt fler små specialiserade uppstickarförlag har ...
Translation as the Meetingpoint of Literary Peripheries - Conditions for Caribbean Literature in Swedish
Period: 3/1/13 - 12/31/15
Är du fri att läsa vad du vill, lille vän? När man studerar titlarna i de större svenska förlagens kataloger slås man av hur totalt dominerande det engelska språket är för den översatta litteraturen och hur ensidigt utbudet är vad gäller genrer. Allt fler små specialiserade uppstickarförlag har ...