Prof Anders Andrén
Person photo

  
Contracts (1)
 
"Böckernas Folk"- islamiska och judiska perspektiv på medeltidens Europa
Period: 7/1/13 - 6/30/16
Sverige står svagt när det gäller kunskap om medeltidens islamiska och judiska kultur i det i övrigt kristna Europa. Det existerar ingen samlad plattform för kunskapsuppbyggnad och analys, sannolikt för att forskningsområdet inte uppfattas som angeläget från en nordisk horisont. Vårt projekt avser ...