Prof Ulrich Häussermann
Dummy photo

Further organisations:
Inorganic and Structural Chemistry (Department of Materials and Environmental Chemistry)

  
Contracts (3)
 
Exploration of semiconductors with electron poor and open tetrahedral frameworks
Period: 1/1/14 - 12/31/17
Det finns en snabbt ökande efterfråga på nya halvledarematerial, särskilt inom energiteknologin (t.ex. termoelektriska moduler, solceller, lysdioder). Syftet med denna forskning är att undersöka möjligheterna for helt nya kemiska sammansättningar och kristallstrukturer for bulk halvledare. I ...
Hydrogen incorporation in Zintl phases - from fundamental studies of metal-hydrogen interactions to new materials
Period: 1/1/11 - 12/31/13
This research is concerned with the investigation of a largely unexplored family of solid state hydrides which is based on intermetallic compounds that constitute of s- and p-block metals/semimetals (Zintl phases). The peculiar feature of such hydrides is the coexistence of hydrogen and polymeric ...
Neutron scattering investigations of hydrogen dynamics in peculiar perovskite oxyhydrides
Period: 1/1/15 - 12/31/18
Upptäckter och utveckling av nya användbara material beror till stor del på en grundläggande förståelse om materials elementära egenskaper sådana som dess atomstruktur och atomära rörelser (dynamik). Sådan kunskap kan fås genom användandet av olika typer av experimentella och/eller teoretiska ...