Prof Mahmood Arai
Dummy photo
Organisation: Department of Economics

  
Contracts (2)
Collaborating with (3)
 
Integration or segregation? Immigrants and the labour market
Period: 7/1/07 - 12/31/16
Invandringen och invandrarnas situation är i centrum för debatten i Sverige. Detta program behandlar flera centrala frågor i denna debatt. Programmet är ett samarbete mellan nationalekonomer och sociologer verksamma vid ämnesinstitutionerna och institutet för social forskning vid Stockholms ...