Prof Hans Adolfsson
Person photo

  
Contracts (3)
Collaborating with (9)
 
From the Structural Diversity of Nature to Efficient and Selective Catalysis
Period: 1/1/10 - 12/31/12
Asymmetric catalysis is the most powerful tool available for the production of chiral organic compounds. With an increasing amount of chiral drugs constantly being introduced on the market, the development of efficient and environmentally benign catalytic protocols for their production are of ...
Selective Green Catalysis
Period: 4/1/13 - 12/31/17
Grön kemi och selektiv katalys är centrala begrepp inom det här projektet. Med grön kemi menas att kemiska reaktioner och processer utvecklas så att de blir så miljövänliga, energisnåla och säkra som möjligt. En kemisk process kan göras grönare genom användandet av miljövänliga lösningsmedel, ...