Dr Lars Asker
Person photo

  
Contracts (2)
Collaborating with (5)
 
High-Performance Data Mining for Drug Effect Detection
Period: 1/1/12 - 12/31/16
Genom att koppla ihop olika informationskällor för läkemedelsbiverkningar kan kvaliteten på beslutsfattandet inom både läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvården förbättras. Det är dock en stor utmaning att analysera dessa typer av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder. Det ...