Prof Caroline Leck
Person photo

  
Contracts (4)
Collaborating with (2)
 
Kan biologiskt genererade polysacharider i havsytan bromsa smältningen av istäcket i den Arktiska havsbassängen?
Period: 8/1/13 - 12/31/17
Ett av de största hoten för vår miljö och framtida klimat är utnyttjandet av energikällorna kol och olja. Rekommendationer till begränsningar av utsläpp av växthusgaser ges med hjälp av globala klimatmodeller av atmosfären och haven. Det föreslagna projektet har som övergripande syfte att minska ...
Microgels in the high Arctic ocean surface microlayer and their role on Clouds and Climate
Period: 1/1/09 - 12/31/11
This project is dedicated to field investigations with post-laboratory determinations of the characteristics of biogenic aerosol particles derived from the sea-surface microlayer (SML). After three Arctic Ocean expeditions and additional recent findings from other parts of the world’s oceans these ...
The High Arctic Aerosol and its affect on Clouds
Period: 1/1/06 - 12/31/09
ASCOS (Arctic Summer Cloud Ocean Study) is a multi-month Arctic field experiment to be launched in the summer of 2007 as a part of IPY. The role of ASCOS will be to provide high quality and unique data for an understanding of the controlling factors of the evolution of low-level clouds in over the ...