Dr Junliang Sun
Person photo

Further organisations:
Inorganic and Structural Chemistry (Department of Materials and Environmental Chemistry)

  
Contracts (3)
Collaborating with (9)
 
3D Electron Microscopy for Nanostructure Research (3DEM-NATUR)
Period: 1/1/13 - 12/31/17
Svensk sammanfattningProjektet "3D elektronmikroskopi för nanostrukturforskning (3DEM-NATUR)" går ut på att utveckla nya metoder för att studera atomära och mesoskopiska arrangemang i fasta ämnen, på ytor och vid gränsytor. Atomär strukturinformation behövs för att förstå egenskaper och funktioner ...
Zeolite Study by Combining Powder X-ray Diffraction and Electron Microscopy
Period: 1/1/09 - 12/31/12
This research project is dedicated to the studies of crystal growth mechanism and method development of structure determination of micro/nano-sized zeolites by combining powder X-ray diffraction and electron microscopy techniques. The crystal growth mechanism studies will concern various aspects, ...
Zeolite study by Combining X-ray Diffraction and Electron Microscopy
Period: 1/1/13 - 12/31/17
Världen krymper. Datorer och mobiltelefoner är exempel på produkter som ständigt blir mindre men kraftfullare. Denna utveckling är möjlig endast genom att materialen som de är konstruerade av ständigt miniatyriseras. Snart nås den teoretiska gränsen som sätts av diametern på en ensam atom, c:a 0.2 ...