Dr Maria Abrahamson
Dummy photo

  
Contracts (5)
Collaborating with (2)
Groups (1)
 
Mot en bättre missbrukarvård? Om konsekvenser av kravet på evidens-basering och de nationella riktlinjerna för missbrukarvård
Period: 1/1/07 - 12/31/09
Projektet studerar förutsättningar för, olika sätt att implementera samt konsekvenser av kraven på evidensbasering av och de nya nationella riktlinjerna för missbrukarvården. Detta sker genom en jämförelse mellan missbrukarvård bedriven i fyra organisationer med i flera avseenden skilda ...
Mot en bättre missbrukarvård? – en kartläggning av organisation, arbetsmetoder, kunskaps- och utvecklingsbehov inom olika delar av vårdsystemet
Period: 1/1/07 - 12/31/09
Under våren 2007 presenterades Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbrukar- och beroendevården. Riktlinjearbetet har väckt förhoppningar, men också mött kritik och skapat debatt, bland annat vad gäller den praktiska tillämpbarheten av gemensamma riktlinjer och tillförlitligheten i olika ...
Network: Alcohol and Drug Research Network within Social Sciences
Period: 1/1/09 - 12/31/11
The aim and direction of the work is to increase the cooperation between different regions and research settings in Sweden and to form a national base and meeting place for young and more experienced researchers within social research on alcohol and drugs. Network meetings thus have been hosted by ...
Network: Social Research Network on Alcohol and Drugs
Period: 7/1/04 - 6/30/07
The aim of the network has been to create a national base and meeting place for young and more experienced alcohol and drug researchers within the social sciences. The networking has strived to stimulate cooperation between different regions and different research milieus in Sweden as well as ...
Project ANT: Alcohol in my life – Swedish drinking culture from a life course perspective in newly collected autobiographies
Period: 10/1/09 - 9/30/11
By analysing newly collected autobiographies this project is intended to provide a picture of the changing cultural significance of alcohol along with the symbolic value of drinking in different contexts, the reasons people drink in different situations, how the use of alcohol is regulated ...