Dr Rienk Smittenberg
Dummy photo

  
Contracts (2)
Collaborating with (15)
 
Linnaeus Grant: Climate evolution, variability and sensitivity
Period: 1/1/06 - 12/31/12
The overarching aim of this proposal, comprising 26 scientists at four departments, is to further develop climate research at Stockholm University (SU), into a coherent cutting-edge environment consistently operating at the forefront of science. The research will be organized in five ...
Reconstruction of the South East Asian hydroclimate using biomarkers and their hydrogen isotopic composition: method development and application.
Period: 1/1/12 - 12/31/14
En ny metod för att rekonstruera mönstret i tropisk nederbörd ´Klimatförändring´ betyder mer än bara stigande temperaturer. Det som förmodligen kommer att ha störst inverkan på vårt ekosystem och samhälle är snarare förändringar i nederbördsmönstret. Detta gäller speciellt för tropiska regioner, ...