Dr Peter Oleynikov
Dummy photo

  
Contracts (2)
Collaborating with (9)
 
3D Electron Microscopy for Nanostructure Research (3DEM-NATUR)
Period: 1/1/13 - 12/31/17
Svensk sammanfattningProjektet "3D elektronmikroskopi för nanostrukturforskning (3DEM-NATUR)" går ut på att utveckla nya metoder för att studera atomära och mesoskopiska arrangemang i fasta ämnen, på ytor och vid gränsytor. Atomär strukturinformation behövs för att förstå egenskaper och funktioner ...
Automated Quantitative Electron Crystallography for Materials Sciences
Period: 1/1/12 - 12/31/15
Jag kommer att utveckla instrument och metoder för att automatiskt samla in och bearbeta kompletta tredimensionella (3D) data från elektronmikroskop (EM). Därmed kan nya okända kristallstrukturer lösas. Jag kommer att utnyttja utvecklat system för utredning av kända och nya zeoliter, ...