Lillemor Aneer
Person photo

Description:

Lillemor Aneer is a lecturer at the Department of Special Education.

Educational Background: Master of Social Science with a major in Education, Special Education, 2007 Graduate Diploma in Special Education, 1997 Teacher Certificate for the Compulsory school, 1974.

Research Interests: Knowledge and Assessment Inclusion and Democracy Students’ Perspective Transformation .

Publications

Aneer, L. (2010). Kunskap och bedömning – etiska ställningstaganden [Knowledge and Assessment – Ethical Standpoints]. In R. Helldin & B. Sahlin (Eds.). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur .

Aneer, Lillemor (2007). Lärares kunskap: Lärarstuderande talar om lärarkunskap. Magisteruppsats. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande (IOL). [Teacher Knowledge: Teacher Students Speak about Teacher Knowledge. Master’s Thesis. Stockholm: Stockholm Institute of Education.] Lärares kunskap : Lärarstuderande talar om lärarkunskap (535 Kb) .

Aneer, L. & Johansson, B. (2007). Specialpedagogik inom lärarprogrammets inriktning Specialpedagogik och kommunikation och inom Specialpedagogiska påbyggnadsprogrammet 2006-2007 [A Comparison of Special Education in Teacher Education and in the Programme in Special Educational Needs]. Stockholm: Stockholm Institute of Education.

Aneer, L. & Dahlqvist, F. (1996, 1997, 1998, 1999, 2000). KASKAD, Stockholm: Almqvist & Wiksell/Liber Förlag AB. [19 Textbooks and Teaching Aids in Swedish for Primary School (age 10-12)].
Downloads:
Lillemors_CV.doc (MS-Word / 41.5 KB)