PhD student Patrik Andersson
Dummy photo

  
Contracts (1)
 
Efficient calculation of Greeks in stochastic volatility models
Period: 1/1/12 - 12/31/15
Beräkning av känsligheter i finansiella modeller Ett derivatinstrument är ett värdepapper vars värde är kopplat till värdet på en annan underliggande tillgång. Ett exempel på ett derivat är en köpoption och den underliggande tillgången kan vara en aktie. Eftersom ett derivats värde bestäms helt ...