PhD student Ida Ahlbeck
Dummy photo

  
Contracts (1)
 
Investigating sensitive phases for effective exposure to environmental enrichment in trout
Period: 1/1/13 - 12/31/14
Fiskutsättningar är ett viktigt verktyg för det framtida fisket, men för att dessa ska vara effektiva måste vi föda upp beteendemässigt kompetenta fiskar som har stor chans att överleva när de släpps ut från den trygga odlingsmiljön. Flera studier har nu visat att mer komplexa odlingsmiljöer bidrar ...