Prof Pher Andersson
Dummy photo

  
Contracts (6)
 
Collaboration between Sweden - Thailand for synthesis of natural products and pharmaceutically interesting compounds
Period: 1/1/14 - 12/31/16
Describe what will be done and why. Prof Kongkathip´s group is involved in the total synthesis of anti-influenza drugs. The influenza virus infects approximately 600,000,000 people globally each year, resulting in 250,000-500,000 deaths. They have previously established methods for the synthesis of ...
Development of efficient catalysts for asymmetric synthesis IV
Period: 1/1/13 - 12/31/15
En mycket stor del av läkemedels industrins framgångar idag och i framtiden kommer att bygga på tillgängligheten av effektiva syntesmetoder av komplicerade organiska strukturer. Detta är ledmotivet för verksamheten i vår grupp där vi på bred front utvecklar nya stereoselektiva reaktioner med ett ...
Effektiv produktion av bränsle från biomassa - N-INNER
Period: 1/1/10 - 12/31/12
Projektet är inriktat på innoviativa lösningar för systematisk omvandling av cellulosa, hemicellososa och lignin till bränslen och bränslekomponenter.
Innovative Synthesis in Continuous-Flow Processes for Sustainable Chemical Production
Period: 9/1/10 - 8/31/14
The SYNFLOW vision is the paradigm shift from batch-wise large volume processes in pharmaceuticals, fine chemicals and intermediates production comprising many separate unit operations towards highly integrated but yet flexible catalytic continuous flow processing. For this purpose, SYNFLOW ...
Towards Discovery of anti-Tuberculosis Natural Products from Geothermal Hotsprings in Tanzania
Period: 1/1/15 - 12/31/17
Spridningen av tuberkulos har ökat över hela världen, särskilt i Afrikas södra regioner. Sjukdomen orsakas av en mikroorganism av släktet Mycobacterium, och dess effekt har avsevärt förvärrats genom tillkomsten av bakterier vilka utvecklat resistens mot antibiotika vilket komplicerar hanteringen av ...
Towards discovery of antifungal compounds from Tanzanian medicinal plants for managing opportunistic infections among HIV/AIDS patients: An alternative strategy to prolong life
Period: 1/1/14 - 12/31/16
This collaborative research aims to develop new antifungals from Tanzanian plants to serve as an alternative strategy for combating drug resistance and fungal infections among HIV/AIDS patients. Worldwide, the problem of HIV infection is complicated by the occurrence of many infections caused by ...