PhD student Louise Dane
Person photo
Organisation: Stockholm Centre for the Rights of the Child
Phone: +46 (0)8 - 674 72 34
Mobile: +46 (0)708-812936
Fax: +46 (0)8 - 612 41 09
E-Mail: louise.dane@juridicum.su.se

Further organisations:
Department of Law
Family/Child Law (Department of Law)
Public Law (Department of Law)

Description:
Mitt avhandlingsprojekt rör barn i migrationsprocessen. Det övergripande syftet med projektet är bedriva forskning kring hur "barnets bästa" tillämpas inom migrationsrätten.


  
Projects (1)
 
Doctoral Project: Barnets bästa i migrationsprocessen (SCRC)
Project leader: PhD student Louise Dane