Dr Eddy Ardonne
Dummy photo
Organisation: Department of Physics

  
Contracts (1)
 
Topolgical phases of matter: characterization and stability.
Period: 1/1/11 - 12/31/13
Materia finns i olika former, till exempel som fasta kroppar, vätskor och gaser. Om man ändrar temperaturen kan man ibland få en fasövergång mellan olika former. Det här projektet ämnar studerar en exotisk form av materia, de så kallade topologiska tillstånden, och deras fasövergångar. I en vanlig ...