Dr Katarina Ayton
Person photo

Further organisations:
Section for Early Childhood Education

Description:
Nyckelord
Etnografi, generationing, positionering, barns agens

Undervisning

Undervisar inom Förskollärarprogrammet/lärarutbildningen.
  • Early Childhood Edudation: Explorative Learning
  • Förskoledidaktik med inriktining mot språk
  • Pedagogiska miljöer och teoretiska perspektiv
  • Självständigt arbete

Publikationer

Ayton, K. (2012) Differing pupil agency in the face of adult positioning. Ethnography and Education. Vol 7/1 March 2012

Ayton, K. (2008). An ordinary school child: agency and authority in children's schooling. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2008

Konferensbidrag

Ayton, K. (2008). The girls are not very kind either. SPnet forskarmöte 8-9 april 2008 Jönköping.

Ayton, K. (2008). Children’s positioning in school. Professional pupil or child. NFPF/NERA. 6-9 mars 2008 Köpenhamn.

Ayton, K. (2001). An exploration of meaning in a first grade classroom. 2nd International Social Anthropology Conference, Children in their Places. 21-23 juni 2001 Brunel University, West London.