Dr Mirjam Amcoff
Dummy photo
Organisation: Department of Zoology

  
Contracts (1)
 
Cognitive Ability and Brain Complexity in the Genus Xiphophorus and Drosophila melanogaster
Period: 1/1/14 - 12/31/17
Förhållandet mellan kognitiv förmåga och hjärnkapacitet hos svärdbärande fiskar och bananflugan: Kognition är den process med vilken individer tar emot, lär sig och kommer ihåg information. Hos många olika djur har man visat att en ökad kognitiv förmåga påverkar individers överlevnadsförmåga ...