Prof Niclas Abrahamsson
Person photo

Further organisations:
Centre for Research on Bilingualism

  
Contracts (1)
 
Perceptual compensation in blind second language learners
Period: 1/1/08 - 12/31/10
Syftet med projektet är att få insikter i blinda invandrares förutsättningar vid perception och inlärning av sitt andraspråk (L2) svenska. Kunskaper om detta ämne är näst intill obefintliga. Inom forskning kring blinda talar man om "perceptual compensation" och "cross-modal plasticity", dvs när ...