PhD student Sara Andersson
Dummy photo

Further organisations:
Section for Child and Youth Studies

Description:
Sara Andersson är doktorand inom barn- och ungdomsvetenskap med inriktning ungdom i historiskt perspektiv.

Sara Andersson is a PhD-student in Child and Youth studies, focusing on youth in a historical perspective.

Kontaktuppgifter/Contact details: SUKAT

Handledare/Advisor: Mats Börjesson.