Dr Fanny Ambjörnsson
Person photo

Further organisations:
Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies

  
Projects (1)
Contracts (1)
Collaborating with (1)
 
Bångstyriga barn. Makt, normer och delaktighet i förskolan
Project leader: Dr Klara Dolk
Period: 9/1/08 - 6/14/13
Handledare: Birgitta Sandström och Fanny AmbjörnssonI mitt avhandlingsprojekt har jag under ett år följt arbetet med genuspedagogik, likabehandling och barns rättigheter på en förskola. I korthet handlar avhandlingen om de spänningar och konflikter som uppstår i relationen mellan barn och vuxna ...